Nová povinnosť pre nadobúdateľa nehnuteľnosti

Nová povinnosť pre nadobúdateľa nehnuteľnosti

Od 01. januára 2019 platí, že pri prihlasovaní odberu elektriny je povinnosť nadobúdateľa (prihlasovanej osoby) vyplniť a podpísať Zmluvu o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy. Bez tohto dokumentu proste neprepíšete elektrinu. Tlačivo sa nachádza tu: https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/domacnosti/formulare/SSD%20G%20ZoP%20-%20zmena%20odberate%C4%BEa%20NN%20-%20Dom%C3%A1cnost_reader.pdf Návod ako