Príjem z predaja darovanej nehnuteľnostiPeňažný príjem, obdržaný predajom nehnuteľnosti (lesy), ktorý ste dostali darom od matky je zdaniteľným príjmom, nakoľko nie je oslobodený od dane v zmysle § 9 platného zákona o dani z príjmov.

Ak by nehnuteľnosť predávala matka, príjem z jej predaja by bol oslobodený, a to v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov, ako vec vydaná oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (reštitúcie).

Nakoľko je príjem zdaniteľný, zaradíte ho do ostatných príjmov (§ 8 zákona o DP).

Pri výpočte základu dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami) postupujete v zmysle ods. 5 písm. b.), kde uplatňujete osobitný spôsob zistenia ceny nadobudnutia a to vzhľadom k skutočnosti, že ste nehnuteľnosť dostali darom.

Celý článok je uverejnený na stránkach etrend.sk. Pozrite si originál, navštívte Etrend.sk

http://financie.etrend.sk/dane-a-odvody/prijem-z-predaja-darovanej-nehnutelnosti.html

Príjem z predaja darovanej nehnuteľnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *